VZW, vrienden van de Frisse Heikracht

Het doel van de vereniging mag nooit louter winstgevend zijn. In de jaren ’40 en ’50 had KSA Frisse Heikracht een serieus lokalenprobleem. Omdat de KSA niet beschikte over een eigen lokaal was het aangewezen op andere gebouwen. Zo zat onze KSA onder andere ooit in de lagere school van Bree en het oud college (nu het nieuwe stadhuis). Maar omdat die lokalen een andere bestemming kregen of niet meer beschikbaar waren, stond KSA Bree telkens op straat. Daar moest en zou een einde aan komen. Er rees een plan om zelf een lokaal te bouwen. Op 1 december 1946 werd reeds een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) opgericht om eigenaar te kunnen zijn van een stuk grond en een lokaal: vzw De Vrienden van Frisse Heikracht. Begin jaren ’60 werd dan een stuk grond gekocht achter de vroegere Sint-Jan-Berchmansschool (nu ‘De Boemerang’) en al vlug werd gestart met de bouw van een lokaal voor KSA Frisse Heikracht Bree. Na jaren van stil bestaan moest de vzw in 2004 haar statuten aanpassen en extra mensen opnemen in de vzw om in orde te zijn met de nieuwe wetgeving inzake vzw’s die vanaf januari 2005 in voege treedt. Op 6 november 2004 werden de nieuwe statuten goedgekeurd door een vernieuwde Algemene Vergadering en Raad van Bestuur.